آموزش پینت بال در سه دوره ، مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته و بنا به درخواست هنر جو در 4 تا 10 جلسه به صورت فشرده یا عادی توسط شهراد شریفی تنها مربی رسمی انجمن پینتبال در شرق کشور برگزار می گردد.
دوره ها به صورت خصوصی یا گروهی برگزارمی گردد.
تاریخ و ساعت هر جلسه با هماهنگی پینتبال آموزان مشخص می گردد.
شهریه هر دوره بسته به تعداد جلسات و تعداد نفرات دوره متغییراست .
مکان آموزش زمین پینت بال هتل پارسیان توریست توس می باشد .
پینتبال آموزان در پایان دوره گواهی پایان دوره رسمی انجمن پینتبال دریافت می کنند
نکته : آموزش گروهی مخصوص ادارات و پایگاه های بسیج ، سپاه و نیروی انتظامی با تخفیف ویژه همراه است .

نکته : آموزش گروهی بانوان (تعداد 5 نفر به بالا) جهت تکمیل تیم بانوان استان خراسان رضوی رایگان می باشد و فقط هزینه گلوله های مصرفی دریافت می گردد.