پینت بال چیست؟

PAINTBALL درلغت از دو کلمه پینت به معنی رنگ و بال به معنی توپ تشکیل شده است. پینت بال توپ (گلوله) ژلاتینی می باشد که داخل آن با رنگ پرشده است. این توپ به وسیله مارکر(اسلحه مخصوص پینت بال) یا نشانه رو شلیک می شود و پس از برخورد با سطح، رنگ داخل آن پخش می شود.

این ورزش به صورت تیمی و درزمینی که با موانع (بانکر) متعدد سنگربندی شده است، بازی می شود.

درساده ترین حالت دوتیم در دوقرارگاه دوطرف زمین روبه روی هم قرارمی گیرند وبااعلام داور بازی شروع می شود و بازیکنان درموانع سنگر می گیرند، هربازیکنی که مورد اصابت گلوله پینت بال قراربگیرد رنگی شده واز بازی حذف می شود، بازی تاوقتی که تیم به طورکامل حذف شود ادامه پیدا می کند وتیم دیگر برنده می باشد.

این ورزش به مهیج ترین ورزش دنیا معروف می باشد، به طوری که هررهگذری ازکنارزمین پینت بال رد شود محو و مجذوب این ورزش می گردد، از این روست که پیش بینی می شود تا10سال آینده از لحاظ محبوبیت جای فوتبال را بگیرد.

پینت بال بر خلاف اکثر رشته های ورزشی محدودیت سنی، فصلی و یا جنسی ندارد

ورزش پينت بال در افزايش قابليت های جسمانی ، چابكی ، انعطاف ، تعادل ، هماهنگی ، استقامت ، سرعت و همچنين ويژگی های روحی و روانی بسيار مثمر ثمر بوده و به تائيد بسياری از كارشناسان امر ورزش از بسياری از رشته های ورزشی مناسب تر می باشد.

نكته بسيار مهم در ورزش پر هيجان پینت بال كه در هيچ ورزش گروهی ديگر ديده نمی شود ، پرورش فكری و روحی بازيكنان است ، به گونه ای كه نهايت روحيه همكاری ، فرماندهی و فرمان پذيری گروهی ، مشاركت در طراحی و توجيه سناريو پینت‌بال ، تاكتيك و استراتژی گروهی در اين ورزش مشهود است و بر خلاف ورزش های ديگر كه اساساً بازيكنان در ضمن كار گروهی بيشتر به مطرح نمودن خود می پردازد ، در پينت بال بازيكنان با درك فرهنگ ايثار و از خود گذشتگی با به خطر انداختن و حذف خود ، فقط به پيروزی و افتخار گروه می انديشند.